terrorize.dk [home] [911] [misc] [weblog] [nyhedsarkiv] [links] [updates] [contact] terrorize.dk

Naudet - First Hit

[<< first]  [< previous]  [index]  [next >]  [last >>]

Video: 911.wtc.1.naudet.hit.1 (divx 5.1).avi -- 656 x 416 pixels, 0m06s, 1.070KB
Video: 911.wtc.1.naudet.hit.2.wmv -- 320 x 240 pixels, 0m23s, 2.042KB
Video: 911.wtc.1.naudet.hit.3.enl.slow.avi -- 640 x 480 pixels, 0m42s, 692KB
Video: http://thewebfairy.com/911/video/firsthit.detail.microsoft.friendly.avi
Source: http://thewebfairy.com

Flere har analyseret det første anslag. Se evt.:
http://www.911research.dsl.pipex.com
http://www.serendipity.li/wot/aa11.html
http://thewebfairy.com/911/missilegate/
http://thewebfairy.com/911/missilegate/video.htm
http://www.thewebfairy.com/911/flyingpig/
http://thewebfairy.com/911/noplane

Også andre kiggede nærmere på "flight 11" - A small jet
 
 
Personerne i billedet bemærker "flight 11", inden det passerer dem, i modsætning til flere der aldrig opdager "flight 175".
Andet billede viser såkaldte flight 11 på vej mod sit mål. Indtil 2 årsdagen var denne videosekvens den eneste kendte optagelse af flight 11. 11. september 2003 kom - Hlava - First Hit
 
 
Første missil (eller våben med samme effekt) affyres mod WTC-1 og en eksplosion ses på bygningens facade.
 
 
Et missil affyret til venstre og et lidt op til højre i forhold til flyet ses forholdsvis tydeligt. Der affyres ganske givet flere missiler, men det er svært at afgøre præcist. Bemærk dog den meget assymetriske figur eksplosionerne danner der ikke ligner et fly det fjerneste.
 
 
Her ses eksplosionen til højre tydeligt.
 
 
Eksplosionen på venstre side går ud i samme retning som missilet går ind.
 
 
Til venstre ved kanten til bagsiden på WTC-1 ses begyndelsen af en kraftig eksplosion, også vist i forstørrelse. Eksplosionen kan kun stamme fra en bombe eller lign., da den er adskillige etager under, hvor flyet er gået ind i facaden. Hvis man vil argumentere for at eksplosionen stammer fra flyet skal man også forklare, hvordan flyet har kunne gennemtrænge kernen i WTC-1.
I midten af øverste etage på forsiden og i venstre side ses røgskyer som også må stamme fra en (eller flere) eksplosioner. På højre side af WTC-1 ses også røgskyer i to forskellige niveauer, hvoraf den øverste må stamme fra missilet der gik ind til højre.
 
 
Eksplosionen på bagsiden af WTC-1 er nu tydeligere...
 
 
... og her er eksplosionen tydeligst. Det er også først her omkring at der ses rød/gule farver i eksplosionen på bygningens venstre side.
 
 
Øverst til højre ses en laserstråle som kan følges over mange frames og flere af dem ses i mange videosekvenser af begivenheden. De er flere steder omtalt som fremkaldt af scalar-våben.
Nederst til venstre starter en noget forsinket eksplosionsagtig brand, hvor det højre missil ramte facaden.
På det 2. billede ses sort røg fra bagside eksplosionen.
 
 
 
Hvor laserstrålen ender (3. billede) starter endnu en brand (4. billede).

Video: 911.wtc.1.naudet.hit.4.enl.slow (divx 5.1).avi -- 640 x 480 pixels, 0m10s, 690KB

0000 0032
Det første billede viser den "forsinkede" brand.
Andet billede viser lasereren til højre. Midt i billedet ses en anden eksplosion der kaster så meget pulveriseret beton af sig at ilden helt forsvinder her. Desuden ligner denne eksplosion meget de eksplosioner der senere disintegrerer både WTC-1 og WTC-2, hvorfor man foranlediges til at tro, at det også er en bombe der foresager denne her.
 
Kort tid efter er der ikke meget brand tilbage - her ca. 18 sekunder efter den første eksplosion.
 
 
Sekundet senere ses to røg striber der går et sted ikke så langt fra kameraet op til anslagsstedet. Det er svært at sige hvad det er, men det kunne ligne udstødning fra affyrede raketter - og røgudviklingen tiltager igen.

 
 
 
Nederste og sidste frame - venstre side på WTC-1 ser ud til at være ekstrem varm og er nærmest ved at komme i kog.

[<< first]  [< previous]  [index]  [next >]  [last >>]