terrorize.dk [home] [911] [misc] [weblog] [nyhedsarkiv] [links] [updates] [contact] terrorize.dk

Second Hit - The "Woolworth" missile

[<< first]  [< previous]  [index]  [next >]  [last >>]


    "Some people said they thought they saw a missile."
And here is the entry hole ...

Sal D'Agostino, Firefighter: "And somebody was saying that they were hitting us with rockets from the Woolworth Building. Initially we didn’t know it was a plane." -- The Miracle of Ladder Company 6

But "somebody" was (almost) right. Som vi skal se, kommer et missil fra samme retning som the Woolworth Building. Se også meget gerne R.P.Mendenhalls rapport. Ikke utænkeligt at Woolworth bygningen også blev brugt som laser guidance. Flere vidner/rapporter om missiler og Woolworth her - Fire and missiles/rockets.
Dette aspekt bør vække den største mistænkelighed. Noget som det ellers "fantastiske" al-Qaeda, hvis man vælger at tro den officielle konspirationsteori, aldrig ville kunne se sig istand til at iværksætte.
Flere sites omtaler missiler i den ene eller anden form, men ingen har i skrivende stund omtalt dette videomateriale før - og selvom denne side nu har været tilgængelig (i forskellige former, men med det samme budskab), er terrorize.dk til stadighed det eneste site der beskæftiger sig med de ellers meget stærke indicier mod USAs militær/efterretningstjeneste og deres delagtighed i netop denne begivenhed. For hvad der især gør dette bevis godt, er dets simpelhed.

Video: http://a911.g.akamai.net/f/911/960/60m/www.latimes.com/media/quicktime/2001-09/634740.mov -- 256 x 192 pixels
Video: 911.wtc.missile.1.enl.x7.wmv -- 320 x 240 pixels, 25 fps, 0m07s, 589KB
Enlarged x2, cropped and repeated 7 times. The first appearance.
Video: 911.wtc.missile.1.enl.slow.wmv -- 320 x 240 pixels, 2 fps, 0m13s, 167KB
Enlarged x2, cropped and in slowmotion. The first appearance.
Video: 911.wtc.missile.2.enl.x6.wmv -- 320 x 240 pixels, 25 fps, 0m04s, 331KB
Enlarged x2, cropped and repeated 6 times. The second appearance.
Video: 911.wtc.missile.2.enl.slow.wmv -- 320 x 240 pixels, 2 fps, 0m08s, 113KB
Enlarged x2, cropped and in slowmotion. The second appearance.
Video: 911.wtc.missile.spliced.enl.slow.wmv -- 320 x 240 pixels, 10 fps, 0m04s, 222KB
The first and the second appearence spliced together in slowmotion.

Missilet ses i de to første klip (i den første video) og kommer ind i billedets højre sides nederste halvdel.
Bemærk også at de to klip er i meget langsom gengivelse.
  2. klip - og første del af missilets bane.

Missilet fremkommer først til højre for Woolworth tårnet.
Med nogen tålmodighed kan det også iagttages i kontrast mod Woolworth-tårnets facade.
Endeligt ses det mellem Woolworth og KTLA5-skiltet.
  1. klip (en hybrid af det 2. klip) - og den anden del af missilets bane.

Missilet fremkommer omtrent det sted, hvor det gled bagom KTLA-skiltet.
Herefter er det synligt over ca. 6 frames - og forsvinder igen bag den brunlige bygning i billedet.

Missilets bane ser ud til al ligge et sted mellem de to gule linjer. Missilet bevæger dog nødvendigvis ikke i en ret linje.
De sorte linjer angiver kameraets synsfelt. I videoen ses missilet mellem den røde og den øverste sorte linje. De røde pile angiver de mest iøjnefaldne synlige bygninger i klippet/klippene.

Desværre er billed-opløsningen ikke den bedste, men missilet kan dog ses omend noget utydeligt. En bedre kvalitet af original klippet er under eftersøgning (så hold dig ikke tilbage ;-).
I senere versioner fra KTLA er den sidste del med missilet klippet ud, hvilket endnu engang viser massemediernes villighed til at forvrænge de virkelige begivenheder.

Video: http://www.macroshaft.org/wtc/mov/CNN Second Plane Side View.avi
Source: http://www.macroshaft.org/wtc/mov/
CNN version
Video: 911.wtc.2.hit.east.3.enl.slow.mpg -- 320 x 240 pixels, 15 fps, 0m03s, 257KB

CNN har vist flere versioner af samme AKAMAI klip - ligesom KTLA. I en af de første versioner ses missilet i et af deres ultra slowmotion klip.
Her er et af billederne fra videoen, hvor missilet ses (igen utydeligt) til højre for Woolworth.
Umiddelbart efter skifter scenen til et klip med Barbara Olsen.
Bemærk at missilet kun er synligt i den langsomme gengivelse (det kan dog anes i realtime), hvilket siger en del om den fart det skyder. I normal hastighed er der nærmest intet at se.
I en senere CNN version som bl.a. kan ses på deres website, ser billedet nu sådan ud ...
Bemærk logoet!!! Så vidt vides har CNN IKKE benyttet dette logo på denne placering før 11. september, og det er påfaldende, at logoet dækker hele missilets bane til det perfekte. Næppe endnu en "tilfældighed", men snarere bevidst medie manipulation.
Og missilet er da heller ikke det nemmeste at spotte - og har i første omgang sikkert også snydt censuren.

Video: 911.wtc.2.hit.below.south.fairbanks.avi -- 656 x 416 pixels, 30 fps, 0m06s, 970KB
DivX 5.1
Video: missile.3.slow.wmv -- 320 x 240 pixels, 0m08s, 74KB
Video: 911.fairbanks.missile.abc.wmv -- 320 x 240 pixels, 30 fps, 0m04s, 223KB
ABC version.
Video: 911.fairbanks.missile.abc.enl.slow.wmv -- 320 x 240 pixels, 2 fps, 0m20s, 238KB
ABC version.

Missilet ses også i et andet klip - optaget af Evan Fairbanks. Sidst i klippet ses missilet komme ind øverst til højre (ved "rammen") og ud nederst til højre. Missilet i disse billeder er omtalt få andre steder, men er (i skrivende stund) tolket anderledes.
Missilet er synligt i 10 frames - og er her overordentlig tydeligt. Det ses også hvordan missilet bliver større og tydeligere, fordi det nærmere sig kameraet - og WTC.
Det ser ud som om at missilet slår ned i pladsen ved foden af de to tårne - eller måske i WTC-6. I ABC klippet som er "højere" ser det ud til, at missilet forsvinder bag WTC-1. Missilet er ihvertfald ikke synligt med WTC-1 som baggrund. Dog skal det bemærkes at Woolworth-tårnets hvide baggrund går missilet overordentlig vanskeligt at se, mens kontrasten mod himmel/luft er meget bedre.
Herunder er missilet vist i tre giffer ...

Resized 200%; ~16 frames i sekundet. Fra en anden CNN video af samme sekvens.
Mærkeligt nok kan missilet kun ses nord for - og mens det passerer Woolworth tårnet. I luften ved det normale CNN logo er der ikke noget at se. Nærmest det modsatte af KTLA videoen. Måske har Photoshop har været lidt i anvendelse?
(En knap så god gif af CNN Second Plane Side View.avi videoen kan ses her.)
Resized 200%; ~16 frames i sekundet; fra 634740.mov - (husk at pudse brillerne!)
Alle frames er ikke lige gode (ang. missilet) og billedkvaliteten er generelt heller ikke den bedste.
Og prøv og se hvor perfekt CNN-logoet dækker. Logoet virker skræddersyet til netop det job.
Resized 50%; 10 frames i sekundet - 1/3 af den reelle hastighed; fra 911.wtc.2.hit.below.south.fairbanks.avi
Missilets bane ændres og det styrer i en næsten 90 graders vinkel mod WTC.
Missilet er her synligt i 10 frames.
Det er ikke umiddelbart til at sige hvor missilet rammer, men en hel del kunne tyde på, at kælder regionen under WTC-2 var målet.

Video: 911.wtc.2.hit.smokeplume.1.naudet.mpg -- 640 x 352 pixels, 0m02s, 634KB
Den ene af Naudet brødrerne filmede indefra WTC-1 (heldigt igen). Af det censurerede materiale vi har fået at se, er der 3 scener (alle med hvide røgskyer), hvor der filmes ud mod World Trade Center pladsen. Nedenstående er den første sekvens, formentlig optaget relativt kort efter 2. anslag, men det er ikke til at fastslå særlig præcist. Der ses massive røgskyer udenfor vinduerne. Noget af røgen skyldes givetvis vragdele fra anslaget, men det alene synes ikke at kunne gøre det.
Flere vidner taler også om flere eksplosioner ...

http://st12.startlogic.com/~xenonpup/underground/underground_explosions.htm
Mike Pecoraro: "The two decided to ascend the stairs to the C level, to a small machine shop where Vito Deleo and David Williams were supposed to be working. When the two arrived at the C level, they found the machine shop gone.

“There was nothing there but rubble, “Mike said. “We’re talking about a 50 ton hydraulic press – gone!” The two began yelling for their co-workers, but there was no answer. They saw a perfect line of smoke streaming through the air. “You could stand here,” he said, “and two inches over you couldn’t breathe. We couldn’t see through the smoke so we started screaming.” But there was still no answer.

The two made their way to the parking garage, but found that it, too, was gone. “There were no walls, there was rubble on the floor, and you can’t see anything” he said.

They decided to ascend two more levels to the building’s lobby. As they ascended to the B Level, one floor above, they were astonished to see a steel and concrete fire door that weighed about 300 pounds, wrinkled up “like a piece of aluminum foil” and lying on the floor. “They got us again,” Mike told his co-worker, referring to the terrorist attack at the center in 1993. Having been through that bombing, Mike recalled seeing similar things happen to the building’s structure. He was convinced a bomb had gone off in the building."
http://search.barnesandnoble.com/booksearch/isbninquiry.asp?ean=9780452283954&displayonly=EXC
Will Jimeno; PAPD: Our inspector commandeered a bus, and we sped down—the sector cars opened the way for us. We go to the north tower, and then we go under the buildings to go to the south tower, to get to the lobby there. We are one floor under the main concourse area, where all the stores are, and pushing a cart filled with equipment, air masks, helmets, axes, tools, and so on. On the back of the cart, pushing, is Antonio Rodrigues, and just to his left is Christopher Amoroso. [Suddenly I hear a loud noise and] look over to the sarge and say, "Hey, Sarge, is there a second plane coming?" And, just then, it is like an earthquake when the plane hits the south building. We are just about in the middle of the concourse, between the two buildings, just below and a little south of the big golden globe, when huge parts of the tower and shock waves come down into the plaza area, cracking all the cement. The whole concourse above us collapses. There are a lot of civilians all around, and I don't know what happens to them, but I think it has to be bad. I can see Liberty Street before me as I feel a ball of debris hit us. Now, I see a huge fireball coming at us, and I yell, "Run! Run towards the freight elevator!"

Dominick runs first, I am behind, and the sarge is behind me. Antonio is behind the sarge, and Chris is bringing up the rear. But Chris never makes it because the shock wave pushes him back into the main concourse area, and he takes the worst of it. Dominick and I and the sarge just make it around the corner, but Antonio doesn't. Everything just starts hitting us, and then the wall comes down on top of me. I am flabbergasted. My friend Dominick is crushed down in the push-up position, and my legs are pinned completely by heavy concrete. Sergeant McLoughlin sees the walls breaking apart, and they are falling on him. And the ceiling falls on him, [pinning him] twenty feet away from me. I can't see him, but I can hear him. I keep calling out for Amoroso and Rodrigues, calling and calling for two minutes straight. But there is no response.

More Jimeno here ...

The entry hole on CNN.
The less known 11. september "hole in the ground" ... and it seems more than unlikely that this huge crater should be caused by falling debris as proposed by Jimeno.

Video: 911.wtc.2.basement.morelli.wmv -- 240 x 176 pixels, 15 fps, 1m11s, 436KB
Excerpt - the WTC-2 basement part. Hele interviewet kan ses her.
Morelli flygter fra kælderen under WTC-1 efter den blev ramt af massive eksplosioner, for igen at opleve det samme i kælderen under WTC-2 idet "flight 175" rammer tårnet. Han bliver slået i gulvet (af eksplosioner), massive betonvægge sprænges i stykker og der er døde og sårede over det hele.
Video: 911.wtc.2.hit.witness.1.wmv -- 320 x 240 pixels, 0m18s, 231KB
crack crack crack boom boom boom
Video: 911.wtc.2.hit.evans.at.1.06.live.bbc.ram -- 2m59s, 1KB
Steve Evans; BBC reporter: "I was at the base of the 2nd tower, the second tower that was hit. There was an explosion - I didn't think it was an explosion - but the base of the building shook. I felt it shake - then when we were outside, the second explosion happened and then there was a series of explosions. We can only wonder at the kind of damage -- the kind of human damage -- which was caused by those explosions - those series of explosions."
Video: 911.wtc.2.hit.evans.bbc.ram -- 2m02s, 1KB
Steve Evans; BBC reporter: "There were two or three similar huge explosions and the building literally shook."

http://www.thememoryhole.org/911/veliz-bombs.htm
Teresa Veliz, the facilities manager for a software development company, was on the 47th floor of the North Tower when Flight 11 hit. First, like many witnesses, she describes the building shaking twice:
"I got off [the elevator], turned the corner and opened the door to the ladies' room. I said good morning to a lady sitting at a mirror when the whole building shook. I thought it was an earthquake. Then I heard those banging noises on the other side of the wall. It sounded like someone had cut the elevator cables. It just fell and fell and fell.

I began to cry. "Oh, my God, I just got off that elevator!" I said. "That could have been me." I prayed those other people had gotten off on the 48th floor before the elevator dropped. But I didn't have much time to be upset because the building shook again, this time even more violently. The lady at the mirror grabbed onto me and held on for dear life."

[...]

Eksplosionerne i kælderen kunne naturligvis også være foresaget af stationære bomber. Men ingen tvivl om at der var flere eksplosioner samtidig ved det andet anslag - og nogle af dem var i kælderen under og ved WTC-2. Se flere interviews her - Not in the official version. Se også Fire and missiles/rockets for flere rapporter om andre missiler mod WTC. Og nu tilbage til nærværende missil ...

En god kandidat fås i GBU-28. Størrelse og angrebsvinkel stemmer godt overens med ovenstående. Se lidt mere om GBU-28 her - Bob Sherman and USA Today on-line.

Video: bunker.buster.demo.wmv -- 320 x 240 pixels, 30 fps, 0m15s, 616KB
It goes something like this ... and a lot of white smoke.
Video: bunkerbomb.wmv -- 240 x 180 pixels, 0m21s, 355KB

GBU-28
GBU-28 ser umiddelbart større og kraftigere ud end missilet i videoen "bunker.buster.demo.wmv".
Virkemåden skulle dog være rimelig identisk.

Tomahawk missile with F14 escort
På den anden side er et tomahawk missil heller ikke dårligt bud.
Her lidt mere om Tomahawk Missile

Video: 911.wtc.2.hit.west.02.mpg -- 352 x 240 pixels, 30 fps, 0m03s, 239KB
Missilet kan være affyret fra dette uidentificerede flyvende objekt (som der er forbavsende mange af omkring WTC) og som kan ses i ovenstående video - lige over FOX-skiltet. Genstanden ser ud til at være længere væk end World Trade Center, hvilket betyder at den har stor fart på sammenlignet med det såkaldte flight 175 - meget muligt at det er et jagerfly (F14?).
Klippet er rimelig sjældent - og det er der sikkert flere grunde til ...
At missilet sikkert er affyret fra en F-14 afholder nu heller ikke eventuelle helikoptere fra at overtage laserstyringen af missilet. Og helikoptere synes i flere tilfælde at spille en afgørende rolle i operation 11. september. Se evt. BodyAtomic footage.

[<< first]  [< previous]  [index]  [next >]  [last >>]